Vyskladajte si svoj balík služieb

Pomocou tlačidiel si zvoľte požadovaný rozsah služby

Úspora za dodávku elektriny

Trvalá zľava z variabilnej časti ceny za dodávku elektriny. Platí pre odberateľov innogy Slovensko alebo VSE.

Preplatenie zásahu

Pohotový zásah inštalatéra, zámočníka, elektrikára, sklenára, plynára, kúrenára, kominára, tesára, ale aj dezinfekcia či sťahovanie

Ročný príspevok

Finančný príspevok na zákonnú revíziu, kúpu nového spotrebiča alebo úhradu časti faktúry za plyn.

Počet požiarnych alarmov

Bezplatný prenájom požiarnych alarmov na ochranu domácnosti.

Oprava spotrebiča

Úhrada opravy spotrebičov po záruke až do 7 rokov od ich zakúpenia.
Vyberte službu

Úspora za dodávku elektriny

Preplatenie zásahu

Ročný príspevok

Počet požiarnych alarmov

Oprava spotrebiča

Vyberte službu
Ďakujeme za Váš záujem. V nasledujúcich dňoch Vás budeme telefonicky kontaktovať. x