Vaša objednávka prebehla úspešne.
V prípade, že sú uvedené údaje v poriadku,
zašleme vám zmluvnú dokumentáciu na podpis.
V opačnom prípade vás bude kontaktovať niektorý z našich kolegov. x
 
 
 
 
 
 
  info

Nájdete ho vo vyúčtovacej faktúre za plyn (začína sa znakmi SKSPPDIS).

 
  info

Nájdete ju vo vyúčtovacej faktúre za plyn.